Zator plucny u pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia

Prandoni i in. (Wydanie 20 października) podkreślają zatorowość płucną jako ważny czynnik przyczyniający się do leczenia i leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia. Obawiamy się, że szacunki dotyczące występowania zatorowości płucnej (17%) są zbyt wysokie. Kryteria hospitalizacji pacjentów zgłaszających się do pogotowia ratunkowego z omdleniami różnią się znacznie między różnymi systemami opieki zdrowotnej.2.3 Chociaż wskaźnik przyjęć wynosił 28% w ich badaniu, w trwającym badaniu prospektywnym wynosi on 51%, rekrutując pacjentów z omdleniami na trzy kontynenty (numer ClinicalTrials.gov, NCT01548352). Ogólnie tylko 10 z 1230 pacjentów (0,8%) zostało sklasyfikowanych jako zatorowość płucna jako przyczyna omdlenia w trwających badaniach. Prawdziwe rozpowszechnienie zatorowości płucnej jako przyczyna omdleń wśród wszystkich pacjentów zgłaszających się do pogotowia ratunkowego z omdleniem (kluczowa kwestia przy rozważani u wdrożenia systematycznych badań zatorowości płucnej do praktyki klinicznej) jest oceniane w toku ciągłej analizy. Prosimy autorów o odsetek pacjentów przyjętych do ciężkich chorób współistniejących lub urazów związanych z upadkami oraz o przedstawienie ich założeń dotyczących występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów wypisanych z oddziału ratunkowego. Patrick Badertscher, MD Jeanne du Fay de Lavallaz, MD Christian Mueller, MD Szpital Uniwersytecki Bazylea, Bazylea, Szwajcaria Dr Mueller zgłasza otrzymywanie wsparcia badawczego od firm Abbott, Alere, Brahms, Nanosphere, Roche, Siemens i 8sens.biognostic oraz opłat za wykłady od firm Abbott, Alere, Brahms, Novartis, Roche i Siemens. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Prandoni P, Lensing AWA, Prins MH, i in. Częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu omdl enia. N Engl J Med 2016; 375: 1524-1531 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Baron-Esquivias G, Martínez-Alday J, Martín A, i in. Charakterystyka epidemiologiczna i podejście diagnostyczne u pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii w celu przejściowej utraty przytomności: Grupa do badań nad omijaniem w badaniu w izbie przyjęć (GESINUR). Europace 2010, 12: 869-876 Crossref Web of Science Medline 3. Moya A, Sutton R, Ammirati F, i in. Wytyczne dotyczące diagnozy i zarządzania omdleniem (wersja 2009). Eur Heart J 2009; 30: 2631-2671 Crossref Web of Science Medline W przekrojowym badaniu Prandoni et al., Częstość występowania radiologicznie zdiagnozowanej zatorowości płucnej wynosiła 97 z 2584 pacjentów zgłaszających się na oddział ratunkowy z omdleniem (3,8%), znacznie mniej niż wśród pacjentów przyjmowanych na oddziały medyczne (97 560 pacjentów, 17,3%). Podczas interpretacji tych danych zaleca się zachowanie ostrożnoś ci. W przełomowym badaniu Prospective Investigation of Diagnoza zatorowości płucnej II, 42% pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia zatorowości płucnej, u których wykonano tomografię komputerową płuc (CTPA), miało wyniki fałszywie dodatnie.1 Kliniczne wprowadzenie CTPA wiązało się z znaczny wzrost częstości występowania zatorowości płucnej, przy minimalnych zmianach w śmiertelności i zmniejszonej liczbie przypadków śmiertelności – cechach nadmiernej diagnozy.2 Ponadto, w niniejszym badaniu brakuje odpowiedniego odniesienia: częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów z niewydolnymi prezentacjami, gdy przeszli oni odpowiednia obróbka diagnostyczna. Sugerowana sugestia tego badania jest taka, że wszyscy pacjenci z omdleniami powinni poddać się leczeniu zatorowości płucnej. Proponujemy inną interpretację: na 27 pacjentów z omdleniami będzie miał zator tętnicy płucnej zdiagnozowany w obrazowaniu, a wiele z tych rozpoznań bÄ ™dzie przypadkowymi odkryciami. Pozostała część zamanifestuje się klinicznie. Jonathan A. Batty, MB, Ch.B. Mengyao Tang, MD Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, MA Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Stein PD, Fowler SE, Goodman LR, i in. Multidetektorowa tomografia komputerowa dla ostrej zatorowości płucnej. N Engl J Med 2006; 354: 2317-2327 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Wiener RS, Schwartz LM, Woloshin S. Trendy czasowe w zatorowości płucnej w Stanach Zjednoczonych: dowody na nadmierną diagnozę. Arch Intern Med 2011; 171: 831-837 Medline Prandoni i in. odnotować większą częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu omdlenia niż zgłoszono wcześniej.1-3 Możliwe przyczyny to wykluczenie pacjentów z wcześniejszym omdleniem i większy średni wiek pacjentów objętych badaniem niż tych wykluczon ych (76 vs 54 lata). Nawet jeśli rozważa się całą p [patrz też: Trychologia Wrocław, stomatolog pruszków, oprogramowanie stomatologiczne ]
[patrz też: klinika dermatologiczna koszykowa, taninal, masaż kontralateralny ]