Randomizowane porównanie pobierania próbek z tkanki kosmówkowej i śródbrzusznej

Próbkowanie CHORIONIC-VILLUS pobudza komórki z rozwijającego się łożyska do analizy genetycznej lub chromosomalnej podczas pierwszego trymestru i jest stosowane klinicznie od początku 1984 roku. 1, 2 Pierwsza metoda, pobieranie próbek przezklatkowych, została przyjęta szybko w wielu ośrodkach w Europie i Ameryce Północnej, i zostało uznane za bezpieczne i skuteczne podejście do wczesnego diagnozowania prenatalnego w kilku badaniach klinicznych.3 4 5 6 Próbki przezbrzuszne były następnie oferowane jako technika alternatywna, z deklarowanymi zaletami niższego ryzyka infekcji, łatwością uczenia się z powodu podobieństwa do amniocenteza przezbrzuszna i ogólnie zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ przyrząd do pobierania próbek jest igłą, która może być wycelowana w przeciwieństwie do elastycznego cewnika z tworzywa sztucznego.7 Aby potwierdzić lub obalić zakładane zalety podejścia przezbrzusznego, podjęliśmy randomizowane badanie kliniczne w ośmiu ośrodkach w Stany Zjednoczone. Metody
Osoby badane
Od kwietnia 1987 r. Do września 1989 r., 14 246 kobiet w ciąży, u których wystąpiło wskazanie do pobierania próbek kosmówkowo-kosmówkowych – mianowicie, zwiększono ryzyko wykrywalnych nieprawidłowości genetycznych u płodu (głównie chromosomów i związane z zaawansowanym wiekiem matki). Inne kryteria włączenia obejmowały obecność żywotnego płodu w okresie od 7 do 12 tygodni po ostatniej miesiączce, brak jakiejkolwiek aktywnej infekcji pochwy oraz brak potrzeby użycia dużej próbki tkanek do diagnostyki biochemicznej lub molekularnej. Spośród 14 246 kobiet, 3999 (28 procent) kwalifikowało się i zgodziło się na randomizację, 551 (4 procent) zostało wykluczonych z powodu ciąży nieulotnej lub ciąży mnogiej widzianej na podstawie ultrasonografii w linii podstawowej lub niepewnych wyników ultrasonograficznych, 305 (2 procent) wybrało amniopunkcja zamiast pobierania próbek kosmówkowych, 4333 (30 procent) odmówiło udziału, a 4653 (33 procent) miało przeciwwskazanie do jednej lub obu procedur. Pozostałe 405 kobiet (3 procent) zostało wykluczonych z różnych racji proceduralnych (np. Bariera językowa lub brak wizyty) ze względu na ryzyko zdrowotne dla matki (np. Poważna choroba lub narażenie na teratogen) lub dlatego, że uważaliśmy, że szukali aby wybrać płeć dziecka. Szczególne przeciwwskazania obejmowały nietypową pozycję łożyska (2398 kobiet [17 procent]), niezwykłą anatomię macicy (719 [5 procent]), zaawansowany wiek ciążowy (647 [4 procent]), zakażenie pochwy (253 [2 procent]), oraz wymaganie dla dużej próbki (238 [2 procent]). Różne przeciwwskazania (398 kobiet [3 procent]) obejmowały nietypową pozycję jelita, mięśniaki gładkie, łożyskowe jeziorka (niezwykłe kałuże krwi), otyłość, skurcze macicy, czynne krwawienie z pochwy oraz obecność wkładki wewnątrzmacicznej. Wśród kobiet z przeciwwskazaniami do randomizacji, 4174 (90 procent) ostatecznie miało próbkę kosmówkową (2719) lub przezbrzuszną (1455) próbkę kosmówkowo-kosmówkową.
Procedury
Spośród 3999 kobiet, które były badane, w 2010 r. Przydzielono próbki do pobierania próbek przezsercowych i próbkę przezbrzuszną z 1989 r. Próbkowanie kosmówkowo-kosmówkowe wykonywano przezsercowo za pomocą cewnika z plastiku 1,5 mm (średnica) i przez łożysko poprzecznie z igłą rdzeniową 18 do 22 gauge
[podobne: olx darłowo, stomatolog warszawa centrum, olx leżajsk ]