Niraparib w nawracajacym raku jajnika

Mirza i jego współpracownicy (1 grudnia) raport zachęca do uzyskania wyników dotyczących leczenia podtrzymującego niraparibem u pacjentów z rakiem jajnika z nawrotem zapalenia platyny. Zalecamy jednak ostrożność. Wzrost przeżycia wolnego od progresji z leczeniem podtrzymującym u kobiet z rakiem jajnika nie powodował historycznie zwiększonego całkowitego przeżycia.2,3 Wszyscy pacjenci z nawrotowym rakiem jajników będą wymagać późniejszej terapii w nawrocie. Niraparib może wywoływać oporność krzyżową na tę chemioterapię, powodując, że nawracająca choroba jest bardziej oporna. Brakuje danych dotyczących czasu przeżycia wolnego od progresji, a następnie leczenia i przeżycia całkowitego w celu potwierdzenia, że ten okres wolny od leczenia nie został utracony bez korzyści. Sugeruje się także, że wybór niedoboru rekombinacji homologicznej (HRD) może nie być wymagany u pacjentów z genem BRCA1 typu dzikiego lub BRCA2 typu dzikiego.