Czwartorzędowa szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zapobiegająca urazom szyjki macicy ad 8

Skuteczność była mniejsza (44%) w przypadku populacji wszystkich kobiet, które poddano randomizacji, do których zaliczono także osoby, które przebyły wewnątrznaczyniową neoplazję szyjki macicy lub zakażenie HPV-16 lub HPV-18 związane z HPV-16 lub związane z HPV-18 szyjki macicy przed pierwsze wstrzyknięcie. Chociaż zapobieganie inwazyjnemu rakowi szyjki macicy jest głównym celem profilaktycznego szczepienia HPV, etycznie nie do przyjęcia jest zastosowanie inwazyjnego raka jako punktu końcowego w badaniach skuteczności. Śródszpitalna neoplazja szyjki stopnia 3 i gruczolakorak in situ, 12, którą Międzynarodowa Federacja Położnictwa i Ginekologii klasyfikuje jako nieinwazyjne raki szyjki macicy stopnia 0, 17 są klinicznie istotnymi wynikami, ponieważ prawdopodobnie utrzymają się18-20 i mogą stać się inwazyjne bez leczenia. Chociaż diagnoza histologiczna śródnabłonkowej neoplazji szyjki stopnia 2 jest mniej powtarzalna i spontaniczna regresja jest bardziej powszechna niż w przypadku stopnia 3,19,20 to uszkodzenie jest również uważane za wysoki stopień 12. Podjęliśmy kilka kroków w celu zwiększenia dokładności, powtarzalności i uogólnienia naszych ustaleń. Aby zapewnić wysoką czułość dla histologicznych punktów końcowych, kolposkopopeci zostali poproszeni o wykonanie biopsji wszystkich dyskretnych nienormalnych obszarów; w celu uzyskania wysokiej swoistości DNA HPV-16 i HPV-18 musiał zostać wykryty w skrawkach tkanek. Rozpoznania histologiczne zostały ustalone przez zespół ekspertów patologów ginekologicznych, którzy nie byli świadomi innych danych klinicznych i laboratoryjnych. Uogólniano możliwości uogólnienia poprzez rejestrowanie kobiet z krajów rozwiniętych i rozwijających się oraz przy użyciu standardowych algorytmów przesiewowych i zarządzania Papanicolaou.21,22 Skuteczność profilaktycznej szczepionki była wysoka dla wszystkich czterech regionów geograficznych i dla wszystkich grup etnicznych lub rasowych i była podobna do estymacji skuteczności z fazy 2 próby zakażenia HPV-16 i HPV-18, 10,23 wskazujące na solidność naszych wyników.
Średnia długość obserwacji w tym badaniu wynosiła 3 lata po podaniu pierwszej dawki szczepionki lub placebo. W tym okresie zakażenie uległo 42 osobników w grupie placebo, którzy zostali włączeni do analizy przed protokołem, i rozwinął się incydent z zaawansowaną chorobą szyjki macicy związaną z HPV-16 lub HPV-18. Jak donosili inni, 24-28 czas od zakażenia HPV do rozwoju zmian szyjki macicy o wysokim stopniu złośliwości często wynosi mniej niż 24 miesiące. Odkrycia te sugerują, że powszechna immunizacja kobiet w wieku młodzieńczym i młodych kobiet może doprowadzić do zmniejszenia liczby zmian o wysokim stopniu złośliwości związanych z HPV-16 i HPV-18, które byłyby widoczne w ciągu kilku lat, a nie dziesięcioleci.
Chociaż obserwacja była stosunkowo krótka, trzy poprzednie badania fazy 2 profilaktycznych szczepionek rekombinowanych HPV obejmowały 4 do 5 lat obserwacji28-30 i nie znaleziono dowodów na obniżenie odporności lub obniżenie skuteczności w zapobieganiu infekcji lub utrzymującym się zrzucaniu wirusa. . Trwałość ochrony wywołanej szczepionką powyżej 5 lat jest nieznana. Wykazano, że prowokacja antygenem czterowalentnej szczepionki HPV-6/11/16/18 stymuluje anamnestyczną odpowiedź, znak rozpoznawczy szczepionki, która zapewnia długotrwałą ochronę. 31 Planowana 15-letnia obserwacja zaszczepionych osobników w północnej Europie32 powinien dostarczać istotnych informacji na temat trwałości ochrony.
Wdrażanie środków zdrowia publicznego stanowi wyzwanie ze względu na trudności w utrzymaniu zgodności i heterogeniczności populacji docelowych
[więcej w: taninal, rezonans magnetyczny z kontrastem cena, nerw twarzowy ]