Badanie prenatalne zespołu Downa z użyciem matczynych markerów surowicy cd

Jeśli daty ciążowe związane z ultradźwiękami potwierdziły daty w oparciu o ostatnią miesiączkę (w ciągu 8 dni w stanie Maine i 10 dni w Rhode Island), zaproponowano amniocentezę do analizy chromosomalnej. Jeśli wiek ciążowy nie został potwierdzony przez ultrasonografię, ryzyko zespołu Downa zostało ponownie obliczone na podstawie nowego oszacowania wieku ciążowego. Po ponownym obliczeniu ryzyka pacjentka mogła pozostać w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia zespołu Downa płodu, ale częściej była przeklasyfikowana jako mająca wynik negatywny (ryzyko mniejsze niż na 190). Najczęściej zmienione szacunki dotyczące wieku ciążowego wskazywały, że było zbyt wcześnie w ciąży, aby testy dały wiarygodną interpretację (mniej niż 15 tygodni ciąży). Jeśli tak, zaleca się ponowne testowanie. W czasie trwania badania ośrodek badawczy w Rhode Island rzeczywiście stosował ryzyko co najmniej na 270 osób w celu zidentyfikowania osób z wysokim ryzykiem wystąpienia zespołu Downa płodu, co umożliwiło ocenę wpływu obniżenia wartości odcięcia na osoby z ryzykiem między na 190 i na 270. Macierzyński, alfa-Fetoprotein, Unconjugated Estriol, i Chorionic Gonadotropin Assays
Próbki surowicy analizowano za pomocą testu radioimmunologicznego AFP / Ob (Kallestad Diagnostics, Austin, Tex.) W Rhode Island i wewnętrznego testu alfa-fetoproteiny13 w Maine; oba ośrodki stosowały oznaczenia radioimmunologiczne specyficzne dla Amerlex-M (nieskoniugowane) (Amersham, Arlington Heights, IL), zmodyfikowane w celu zwiększenia czułości na nieskoniugowany estriol, 14 i testu Amerlite HCG-60 (Amersham) dla ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej. Współczynniki zmienności między testami wynosiły 8 procent lub mniej dla wszystkich trzech testów w zakresie wartości stosowanych do interpretacji klinicznej.
Wyniki
Klasyfikacja ryzyka i decyzje dotyczące amniopunkcji
Tabela 2. Tabela 2. Odsetek kobiet i młodzieży z początkowo dodatnimi wynikami badań przesiewowych w kierunku zespołu płodu, według drugiego odcięcia ryzyka wynoszącego na 190. Procenty kobiet i młodzieży wstępnie zaklasyfikowanych jako stwarzające ryzyko co najmniej w 190 przedstawiono w tabeli 2. Wyniki podzielono na straty w zależności od tego, czy początkowe ryzyko było oparte na wieku ciążowym pochodzącym z ultrasonografii, czy od daty ostatniej miesiączki. Znacznie mniej osobników, u których wiek ciążowy był oparty na wynikach ultrasonograficznych, początkowo klasyfikowano jako osoby wysokiego ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, 6,6 procent (1661) kobiet i nastolatków początkowo uznano za osoby wysokiego ryzyka – liczba ta jest nieco wyższa niż przewidywana stopa 5,1 procent.
Spośród tych 1661 osób, 699 zostało następnie przeklasyfikowanych jako nieobciążonych wysokim ryzykiem, dlatego nie zalecano amniopunkcji. Próbki surowicy od 523 z tych 699 osobników (75 procent) uzyskano zbyt wcześnie w okresie ciąży (przed 15 tygodniem) w celu wiarygodnej interpretacji, a u dodatkowych 105 osobników (15 procent) wiek ciążowy oszacowano nieprecyzyjnie z wykorzystaniem daty ostatniej miesiączki, co prowadzi do ponownego obliczenia i zmniejszenia ryzyka po ultrasonografii. Pozostałe 71 kobiet i nastolatków (10 procent) zostało przeklasyfikowanych jako osoby z niskim ryzykiem wystąpienia zespołu Downa płodu lub zostały wykluczone z dalszej analizy z wielu innych powodów.
Tabela 3
[więcej w: al med, masaż kontralateralny, progesteron cena ]